Tillbaka

Uppdragsmedveten utbildad barnskötare sökes till Propellergatans förskola.

Om arbetsplatsen

Vill du vara med och fortsätta forma en förskola och utbildning med pedagogiskt hög kvalitet där vi hela tiden arbetar för att göra bra ännu bättre?  
En verksamhet där barn finner hundra sätt att lära på, hittar tusen idéer och en hel
värld att utforska.

Då en av våra pedagoger snart går på föräldraledighet och en pedagog kommer gå en utbildning söker vi två uppdragsmedvetna barnskötare. Kanske är du en av dem?

Vi bygger vår utbildning kring våra värdeord, demokrati, kreativitet och framtidstro.
Genom ett lustfyllt och tillgängligt lärande i en stimulerande miljö, vill vi ge förutsättningar för varje barn att utvecklas, lära och nå sin fulla potential.
Detta genom att barnen får rika möjligheter till att leka, kommunicera, samspela, skapa och experimentera.

Vår utbildning är inspirerad av Reggio Emilias tankar och filosofi som vi lyfter in utifrån vår lokala kontext på förskolan.  Vi implementerar Reggio Emilias filosofi och tankar i våra undervisningsmiljöer och i vårt undervisande förhållningsätt.
         
På Propellergatan är vi övertygade om att mångfald och allas olikheter berikar. Vi bygger vår utbildning kring våra värdeord, vår människosyn och vår kunskapssyn och försöker alltid vara normkreativa i allt vi gör.  

På förskolan är vårt systematiska kvalitetsarbete av vikt liksom vår kompetensutveckling. 
Kollegialt lärande, lärande samtal, samt individuella och gemensamma reflektioner är olika redskap vi använder oss av vid vår kompetensutveckling. Liksom ögonblicksforskningen där alla får sätta sin egen undervisning och undervisande förhållningsätt under luppen. 

 

Arbetsuppgifter

Mål Barn- och utbildningsnämnden:
1. Andelen barn och elever som upplever trygghet i lärmiljön ökar
2. Andelen barn som lämnar förskolan och visar på progression i läs- och skrivutveckling ökar
3. Andelen elever i grundskolan som når kriterierna för bedömning av godtagbara kunskaper i läsförståelse i årskurs 1 ökar
4. Hållbart medarbetarengagemang ökar
5. Sjukfrånvaron hos våra medarbetare minskar

Mål på enhetsnivå:
Att höja kvalitén på vår utbildning genom att ge alla barn förutsättningar till inkludering och tillgängligt lärande.

I tjänsten ingår allt ansvar och arbetsuppgifter som ingår i det pedagogiska uppdraget hos en barnskötare.
Du kommer arbeta i ett Storarbetslag som delar under dagen arbetar i mindre team. I teamet ansvarar du, tillsammans med din teamkollega, för undervisningen. Storarbetslaget består av tre förskollärare, tre barnskötare och en Ateljerista. Ni delar barnen i gynnsamma konstellationer utifrån mål, projekt samt naturligtvis utifrån barnens behov och intressen.

Kvalifikationer

Krav på barnskötarutbildning.

Utbildningar och arbetslivserfarenheter som kan vara meriterande
Erfarenhet av arbete på förskola.
Utbildning i AKK samt Lågaffektivt bemötande kan vara meriterande.


För denna tjänst behöver du ha följande förmågor.
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Pedagogisk insikt
Helhetssyn

Kunskap och kompetens kring AKK samt Lågaffektivt bemötande kan vara meriterande.

Personlig lämplighet är av största vikt vid rekryteringen som kommer ske löpande. 

Varmt välkommen till oss på Propellergatans förskola

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Båda tjänsterna tillträdes 2024-08-05
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/121
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-09

Dela länkar