Tillbaka

Samordnande Specialpedagog till grundsärskolan

Om arbetsplatsen

Som Specialpedagog kommer du att ha en viktig roll i Vänersborgs kommuns barn- och elevhälsoarbete och skolutveckling. Du arbetar främjande och förebyggande i syfte att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Arbetet är omväxlande och kommer att innebära många viktiga kontakter med såväl interna som med externa aktörer. Du kommer att tillhöra barn- och elevhälsan och du är underställd barn- och elevhälsochefen. 


Barn- och elevhälsan är en egen enhet inom Vänersborgs kommuns barn- och utbildningsförvaltning. Hos oss arbetar ca 45 medarbetare representerade av bland annat skolpsykologer, skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skollogopeder samt tjänster inriktade på samverkan och grundsärskola.


Barn- och elevhälsans är en viktig del i skolornas arbete när det gäller generella frågor kring elevernas arbetsmiljö och värdegrund. Vi ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt inriktade arbetet har barn- och elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att röja undan hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

 

Arbetsuppgifter

Uppdraget som samordnare innebär att arbeta stödjande, utvecklande och sammankallande gentemot rektorer, vårdnadshavare och elever i mottagningsprocessen för skolformen grundsärskola.

I uppdraget ingår att ansvara för och driva kommunens mottagningsteam för mottagande i grundsärskolan. Samordnaren håller i mottagningsprocesserna och sammanställer, tillsammans med mottagningsteamet, underlag för vidare beslut av verksamhetschef.

Samordnaren ska även:

  • Vara länken mellan skola och hem innan ett barn är mottaget i grundsärskolan
  • Ha uppföljningsansvar för individintegrerade elever inom kommunen och externt placerade elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.
  • Erbjuda handledning och konsultation på organisations- och gruppnivå. Det kan innebära att stödja rektor i frågor kring grundsärskolans organisation samt handledning i specifika frågor.
  • Erbjuda handledning och konsultation på organisations- och gruppnivå. Det kan innebära att stödja rektor i frågor kring grundsärskolans organisation samt handledning i specifika frågor kring grundsärskolan till arbetslag och/eller enskilda pedagoger och övrig personal.
  • Leda kommunövergripande insatser kopplade till barn- och elevhälsan.
  • I tjänsten kan det även förekomma sedvanligt specialpedagogiskt arbete på skolnivå. 

 

Kvalifikationer

Du ska vara Specialpedagog och ha vad arbetsgivaren bedömer som relevant erfarenhet.

Tillträde

Tillträde 2023-08-14 eller enligt överenskommelse. Innan tillträde ska utdrag ur belastningsregister uppvisas.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-14
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/79
Kontakt
  • Magnus Henriksson, 0521-721073
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-04-09

Dela länkar