Tillbaka

Silvertärnan_960.jpg

Silvertärnan söker matematiklärare med eventuellt försteläraruppdrag

Om arbetsplatsen

Silvertärnan är en 7-9-skola i närheten av Sportcentrum i Vänersborg. På skolan går idag ca 400 elever fördelat på 15 klasser. Vi är organiserade i årskurskursvisa arbetslag.

Vår målsättning är att stimulera och utveckla varje elev så långt det är möjligt utifrån elevens förutsättningar. För att lyckas med detta, krävs engagerad personal som har lätt för att skapa goda relationer med eleverna och som har en god samverkan med kollegor och vårdnadshavare.

Det förväntas av dig som lärare att du är en god ledare i klassrummet. Du är tydlig och strukturerad och kan sätta undervisningen i ett sammanhang så eleverna förstår. Du ska ha gott bemötande och förhållningssätt gentemot kollegor, elever och vårdnadshavare.

På Silvertärnan arbetar vi utifrån vår verksamhetsidé:

"På Silvertärnan förbereds eleverna att flyga långt på trygga vingar. Lärandet sker genom samarbete, ansvar och hälsa."

Arbetsuppgifter

Du kommer undervisa i matematik för våra elever i åk 7-9. Som ämneslärare förväntas du ha goda kunskaper i dina ämnen, samt god förmåga att lära ut och anpassa efter eleverna. Du förväntas vara en del av ämneslagens gemensamma arbete samt i skolövergripande utvecklingsarbete. 

Utöver undervisningsuppdraget ingår mentorskap tillsammans med ytterligare lärare eller resursperson. I din roll som mentor har du en god relation med både elever och vårdnadshavare. 

Beroende på dina kvalifikationer, kan det även vara aktuellt med försteläraruppdrag. I så fall, kommer du utöver ditt undervisningsuppdrag tillhöra skolans utvecklingsgrupp som driver skolans systematiska kvalitetsarbete utifrån verksamhetens uppsatta mål. Det innebär att du är drivande i kollegialt lärande på grupp- och individnivå.  

I uppdraget som förstelärare tar du ansvar för att utveckla ditt ledarskap genom att uppdatera dig i aktuell forskning för att leda genom vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är lyhörd inför kollegors idéer, förslag, synpunkter samt förmedlar och utvecklar dessa i utvecklingsgruppen.

Som förstelärare planerar och genomför du ämneslagsmöten där undervisning och kunskapsutveckling analyseras och diskuteras. Utifrån analyserna planerar, genomför och utvärderar du och dina ämneskollegor, insatser på individ- och gruppnivå, för att öka elevernas kunskaper i matematik.

Du kommer leda arbetsgrupper, ansvara för och vara i stöd i kommunikationen och förankring i skolans beslutade arbetssätt och processer.

Kvalifikationer

Du är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa åk 7 -9 i matematik.

För att få ett förordnande som förstelärare måste den lärare som utses uppfylla de krav som finns i förordningen för karriärtjänster (SFS 2019:1288).

 Till förstelärare får enligt förordningen (§5, SFS 2019:1288) en lärare utses som;

  1. har legitimation enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § första stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
  2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
  3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
  4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Villkor

Tillträde 2024-08-12. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vid anställning ska utdrag ut belastningsregistret uppvisas innan tillträde.

Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/210
Kontakt
  • Charlotte Karlsson, 0521-722097
  • Johan Zetterström, 0521-721808
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-06-28

Dela länkar

Sök jobbet